Donateurs

koorfotoGospelkoor All Rise, ingeschreven bij de K.v.K Gooi en Eemland inschrijfnummer 32077871 is een niet gesubsidieerde vereniging en geeft gemiddeld twee of drie eigen concerten per jaar. Daarvan is er één soms twee met een Benefietkarakter.
Dit doen we graag om anderen te helpen. Dat betekent dan wel dat voor zo’n concert de volledige kosten gedragen worden door All Rise.
Ook dat doen we graag.

Uiteraard willen wij deze Benefietconcerten blijven uitvoeren. Daarvoor hebben we steun nodig. Misschien wel die van u!

U kunt ons steunen door donateur van onze vereniging te worden. Dat doet u door jaarlijks € 15,= over te maken op rekeningnummer (Rabobank) 31.14.78.204 ten gunste van Gospelkoor All Rise onder vermelding van ‘Donateur’ . Doen!!!
Dat betekent voor ons als koor dat we instanties als bijvoorbeeld: AHA, KWF, Hospice Nijkerk, kinderen in Afrika en anderen kunnen blijven helpen!