Geschiedenis

Gospelkoor All Rise uit Bunschoten-Spakenburg timmert sinds 1991 aan de weg. In dat jaar nam de oprichter Henk van Soeren het initiatief om dit koor te starten. Een klein groepje mensen kreeg hij enthousiast en samen met dirigent Klaas de Vries begonnen de wekelijkse repetities.

In het begin wilde het helaas niet zo vlotten en er dreigde zelfs opheffing van het koor wegens gebrek aan leden. Maar gelukkig kwam het zover niet. Onder leiding van een andere dirigent, Ite Pijp, krabbelde het koor weer overeind. Veel nieuwe leden meldden zich aan, zoveel dat zelfs een wachtlijst in het leven werd geroepen.

In januari 1996 verliet Ite Pijp het koor, een nieuwe dirigent Jan van der Kuip uit Amersfoort ging verder en werkte met de 50 leden toe naar het geweldige jubileumconcert dat op 29 november 1996 werd gegeven naar aanleiding van de viering van het eerste lustrum.

verre naastendagNadat ook de laatste dirigent, wegens een andere werkring, het koor vlak voor de zomervakantie van 1997 moest verlaten, werd er contact gelegd met André Rave.
Voor het eerst ging All Rise in zee met een professionele dirigent. Op 1 oktober 1997 trad hij in dienst.

 

oprichter Henk van Soeren samen met Alinda Hop van het Baken

cd1Hoewel het koor aan publieke belangstelling nooit tekort is gekomen, was het tijdens dit concert dat de zaal voor het eerst totaal uitverkocht was.

 

De eerste CD werd officieel gepresenteerd. Hiervoor werd een ingelijst exemplaar overhandigd aan de oprichter van All Rise.

 

 

All Rise for the new born King - kerst CDBij het 12 1/2 jarig jubileum werd er een kerst-cd geproduceerd, met de naam “For the new born KING”.

Shout your fame

Inmiddels is het 2011 en het 20-jarig jubileum was een feit. Met een groots optreden in sporthal De Stormvogel werd dit jubileum gevierd. Als gast was Rob Favier uitgenodigd en een gastkoor. De avond was een groot succes.

Als dirigent kun je niet een beter moment kiezen om te vertrekken dan wanneer je op een hoogte punt bent. Na het 20-jarig jubileum gaf dirigent Andre dan ook, in goed overleg met het koor, aan dat het tijd werd voor een andere invulling van het dirigentschap.

Het bestuur van All Rise ging naarstig op zoek naar een nieuwe dirigent en al snel werd er in de persoon van Thom Hesselink een nieuw muzikaal leider gevonden. In januari 2013 werd het afscheid van André gevierd in het Infocentrum Zuyderzee aan de Oostmaat in Bunschoten.

Het was tijd voor Thom om met All Rise aan de slag te gaan. Hij nam echter in 2014 afscheid van ons koor en gaf het stokje door aan Rineke de Wit.

Op 5 mei 2016 bestonden we alweer 25 jaar.Dit hebben we groots mogen vieren d.m.v. een bevrijdingsconcert met het thema: LEEF. Dit grote concert werd gehouden in tent van de zuidwal (jaarlijks evenement in Spakenburg). 

 

Op zaterdag 11 mei 2019 nam Rineke de Wit middels een groots concert afscheid  van ons koor.

 

Gelukkig mochten we in diezelfde maand alweer een nieuwe dirigent verwelkomen, namelijk: Alexander Eerenberg.

Nog steeds is ons koor een begrip in ons dorp en omstreken en gaan we vol enthousiasme door om zingend het evangelie te verkondigen!